De praktijk

Psychologie Pijnacker

Psychologie Pijnacker

DE PRAKTIJK STAAT OOK BEKEND ALS PSYCHOLOGIEPRAKTIJK BUURMANS. 

 

U heeft last van:

angst- en paniekklachten
somberheidsklachten
overspanning en burnout

traumatische ervaringen

 

Psychologie Pijnacker biedt u kortdurende individuele en/of groepstherapie bij psychische problemen.

Behandeld wordt met cognitieve gedragstherapie, met  Emotion Focused psychotherapie voor individuen, met emotional freedom technieken,  met mindfulness- en compassie-oefeningen, met EMDR en met inzichtgevende gesprekken. 

 

Naast een opleiding tot GZ-psycholoog en cognitief gedragstherapeut heeft de behandelaar verschillende trainingen gevolgd in meditatie en bewustwording, innerlijke kind therapie, emotiegerichte psychotherapie en in lichaamsgericht werken.

 

Praktische informatie

Praktische informatie

Gegevens over de behandelaar

 

Marjon Buurmans, praktijkhouder

GZ-psycholoog

lid LVVP

AGB-code 94006213

AGB-code praktijk 94055719

   

De praktijk is gevestigd aan de Curielaan 8 te Pijnacker.

kvk 27321075

 

Openingstijden/wachttijden

De praktijk is geopend op maandag, dinsdag, woensdag  en donderdag van 9:00 tot 17:00  en op vrijdagochtend van 9 tot 13 u. 

Aanmelding uitsluitend in overleg met de huisarts. Op dit moment is er een AANMELDSTOP. Er kunnen geen nieuwe intakes gepland worden tot begin 2025. U kunt ook niet op de wachtlijst geplaatst worden. 

De praktijk is gesloten vanaf 26 juli tot 19 augustus. 

Na de intake hoeft niet opnieuw gewacht te worden tot de start van de behandeling. De wachttijd is voor iedereen gelijk. U kunt rechtsonder zien, wanneer de website voor het laatst is bijgewerkt. Een consult kan ook altijd online uitgevoerd worden. Er is ook de mogelijkheid van een wandelconsult, vanaf de voordeur van de praktijk. Er wordt ongeveer 50 minuten gewandeld. 

 

Eigen risico.

Uw eigen risico wordt elk jaar opnieuw aangesproken. 

 

 

Exclusiecriteria.

Ernstige persoonlijkheidsstoornissen, suïcidaliteit, verslavingen, psychotische verschijnselen en eetstoornissen kunnen niet in mijn praktijk behandeld worden. 

  

Wachtlijstbemiddeling

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf u eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen. (de treeknormen).

 

 

Werkwijze

Samen met mij (Marjon Buurmans) doorloop je het traject van aanmelding, intake, diagnose, behandeling, afsluiting en nazorg. Het betreft uitsluitende kortdurende psychologische zorg tot 800 minuten (12 gesprekken). 

Aanmelding 

Tijdens het gehele zorgtraject ben ik je aanspreekpunt (indicerende en coördinerende behandelaar). Voorafgaand aan de aanmelding vraag ik je om een intakeformulier in te vullen. Het ingevulde intakeformulier kun je aan mij terugsturen via de beveiligde webomgeving van Zorgmail. Je krijgt ook algemene informatie over de praktijk en kwaliteitseisen toegezonden. 

Intake en kennismaking

Bij aanvang van het intakegesprek ben ik verplicht om je identiteit te controleren aan de hand van een identiteitsbewijs. Ik vraag je om je zorgpas en verwijsbrief (indien van toepassing). In het eerste gesprek brengen we samen je klachten, je omstandigheden en je sterke eigenschappen in kaart. Ik krijg een indruk van de ernst en de complexiteit van je klachten, van het beloop ervan en van je zorgvraag. 

Indicatiestelling, behandeldiagnostiek

In verband met behandeldiagnostiek stuur ik je vragenlijsten. De uitkomst van deze vragenlijsten bespreek ik in het eerste of tweede gesprek. De vragenlijsten zijn gericht op je klachten, persoonlijkheid en/of coping (de manier waarop je omgaat met problemen). Behandeldiagnostiek houdt in dat ik onderzoek doe en een inschatting maak of je in mijn praktijk voldoende resultaat van de behandeling zult krijgen. Ik stuur je een klachtenlijst om een beeld te krijgen van je psychische klachten (ROM-voormeting*). Je bent niet verplicht om deze klachtenlijst in te vullen. 

Op basis van de HONOS+ bepalen we samen je zorgvraagtypering. Het gaat hierbij om de ernst van je klachten, de complexiteit, je wensen, mogelijkheden en beperkingen in functioneren. Ik maak een inschatting of je in mijn praktijk geholpen kunt worden. Als in mijn praktijk de behandeling kan starten dan bepaal ik welk GBGGZ-profiel (Kort, Middel, Intensief) bij de behandeling past en maak ik een inschatting van het aantal consulten. 

 Behandelplan of doorverwijzing

We starten de behandeling of ik verwijs je terug naar de huisarts of een andere collega-psycholoog met specifieke deskundigheid. Dit zal ik altijd met je bespreken en aan je toelichten. 

In het tweede gesprek bespreken we het behandelplan, daarin staat ook de diagnose genoemd. De behandeldoelen bepalen we samen op basis van je zorgvraag. We maken samen een keuze uit de behandelmethodieken: cognitieve gedragstherapie, EMDR, , onderdelen uit de EFT/Schematherapie, somatic experiencing). Ook bepalen we welke e-mental health module in Therapieland je kunt bestuderen en of je partner bij de behandeling wordt betrokken, bijvoorbeeld met een partnergesprek.  Daarnaast bekijken we of en wanneer deelname aan één van de groepsbehandelingen geïndiceerd en wenselijk is. Daarin heb jij het laatste woord. Tot slot maak ik een inschatting van het aantal consulten. Soms spreek ik vier consulten af om te bepalen of verdere behandeling in de praktijk zinvol is. 

Nadenken over je behandeldoelen

Je krijgt voldoende tijd om over de behandeldoelen na te denken, zo nodig passen we de doelen aan. De doelen stellen we zo veel als mogelijk SMART op. SMART staat voor specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden. Vaak is er huiswerk verbonden aan de behandeling, bijvoorbeeld het bijhouden van een dagboek of het uitproberen van een nieuwe aanpak. Ik verwacht een actieve houding van je bij het maken van opdrachten en huiswerk.  

De behandeling start met een (holistische) theorie over je klachten. Je klachten benader ik vanuit transdiagnostisch perspectief: vaak staan je klachten met elkaar in verband. Als je meer begrijpt van (het verband tussen) je klachten, biedt dat aanknopingspunten voor de behandeling. Soms is de ene klacht een oorzaak van de andere klacht (bijvoorbeeld doordat je ’s avonds in bed ligt te piekeren, ontwikkel je een inslaapstoornis). Soms is een meer uitgebreide inventarisatie van je klachten of problematiek nodig. 

Combinatie met online therapie

Gesprekken in de spreekkamer worden vaak gecombineerd met een behandelmodule binnen de beveiligde online e-health omgeving van Therapieland. Ook gebruik ik gezondheidsapp's bij de behandeling, bijv. de VGZ mindfulness coach. 

Gesprek over de voortgang van de behandeling

Elke vier  gesprekken evalueer ik de behandeling. Op basis van gelijkwaardigheid zal ik je vragen naar je mening over de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. 

Mocht het gedurende de behandeling onverhoopt niet goed met je gaan, meld je dan bij je eigen huisarts of huisartsenpost. 

Afsluiting en Nazorg

Ik vertel het je tijdig als het einde van de behandeling in zicht komt. Dan hebben we langzamerhand minder vaak contact. We bespreken wat het vervolg kan of moet zijn. We hebben het erover hoe je terugval kunt voorkomen. In de laatste sessie bespreken we de ROM-nameting* en evalueren we de behandeling. 

Na afronding van de behandeling stuur ik een korte brief naar je verwijzer, waarbij ik de verwijzer informeer over het resultaat van je behandeling. Zo nodig geef ik de verwijzer een vervolgadvies. Je kunt bij mij bezwaar maken tegen het informeren van de verwijzer.

 

* Binnen de praktijk meet ik de psychische klachten volgens de eisen van Akwa GGZ. Dat betekent dat je een klachtenlijst krijgt voorgelegd aan het begin en aan het einde van de behandeling. Ik lever nog geen ROM-gegevens aan voor Akwa GGZ. Je bent niet verplicht om deze lijst in te vullen. 

 

   

Annulering

Wanneer u niet kunt komen, kunt u nog annuleren tot 24 uur ervoor.  Niet of te laat afgezegde afspraken worden bij u in rekening gebracht. (60 euro) De verzekeraar betaalt dit niet!

 

Vergoedingen

Zorg, die geen betrekking heeft op een DSM-V-stoornis wordt niet vergoed. Voor vergoeding heeft u een verwijsbrief nodig van uw huisarts, waarop staat dat het gaat om een verwijzing naar de generalistische basis-ggz en dat er een (vermoeden van) DSM-V-stoornis is. Helaas is het zo dat deze zorg onder uw eigen risico valt. Het tarief van zorg, die niet onder de verzekering valt is  120 euro per sessie, vrijgesteld van BTW.

  

Privacy

Wij verwerken medische gegevens van onze patiënten. Vanwege de gevoeligheid van deze gegevens hebben wij privacy hoog in het vaandel staan. In onze privacyverklaring kunt u lezen welke persoonsgegevens wij verwerken en waarvoor. Tevens staat in de privacyverklaring opgenomen welke rechten u hebt. Mocht u vragen hebben of uw rechten willen uitoefenen dan kunt u contact opnemen met Marjon Buurmans via info@psychologiepijnacker.nl


 

 

privacyverklaring_.pdf